Yaygın Eğitim Tanımı: Eğitim; bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumda yer alabilmeleri için edinilen bilgi, beceri, anlayış değişikliklerine denir. Yaygın eğitim, örgün eğitim kapsamında olmayan planlı eğitim faaliyetlerinin tümüdür. Örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmayanlara, gittikleri okullara devam etmeyenlere ya da örgün eğitimde okullarına devam edenlere ve mesleklerinde daha yeterli duruma gelmek isteyenlerle uygulanan eğitimdir. Halk eğitim merkezlerinde uygulanan faaliyetleri bu alana dahil edebiliriz. Örgün eğitime göre daha çok öğrenme odaklı bir yöntemdir. Her yaş grubuna yayılmış bir eğitimdir. Süreklilik gerektirmez. Yaygın eğitim iki grupta incelenir:

Hizmet İçi Eğitim: Devlet memurlarının atandıktan sonra aldığı eğitimlerin tamamı.

Halk Eğitimi: Bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen yaygın eğitim şeklidir. Amaç kişilerin toplumsal, kültürel, ekonomik gelişmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır. Mesela, yüzme kursuna gitmek.

Yaygın Eğitimin İlkeleri

– Herkese açık olması

– İhtiyaca uygun olması

– Süreklilik

– Geçerlilik

– Planlılık

– Yeniliklere ve gelişmelere açıklık

– Gönüllülük

– Her yerde eğitim

– Hayat boyu öğrenme

– Bilimsel olma ve bütünlük

– İş birliği ve eş güdüm

Yaygın eğitim kurumlarının temel amacı örgün eğitim veren yerlerin desteklenmesi ve sürekli eğitim çerçevesinde halkın günün koşullarına göre değişen ihtiyaçlarına yetiştirilmesini sağlamaktır. Yaygın eğitimin ilk amacı örgün eğitim imkanlarından yararlanamayan bireylere hizmet götürmektir. Bunun yanında oluşturulan yaygın eğitim kurumları da her türlü eğitim ihtiyacını karşılamalıdır.

Yaygın Eğitimin Temel Görevleri

– Bireylerin demokrasi kültürünü, düşünce, kişilik ve yeteneklerini geliştirecek şekilde eğitim çalışmaları yapmak,

– Okuma yazma bilmeyen bireylere okuma yazma öğretmek, okuma yazma bilen kişilere eğitimlerini bitirmeleri için sürekli olarak eğitim imkanları sunmak

– Türkçenin doğru, güzel, etkili ve aynı zamanda kurallarına uygun bir şekilde gösterilmesi, böyle kullanılması ve bu haliyle devam ettirilmesi şeklinde çalışmalar yapmak,

– Bölgesel özellik ve ihtiyaçların durumuna göre eğitim, öğretim, üretim, pazarlamaya dair çalışmalarla nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde mesleki ve teknik içerikli çalışmalar yapmak,

– Hayat boyu öğrenme anlayışı içerisinde bireylerin bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal ve serbest zamanlarını verimli olarak değerlendirip kullanma becerileri öğretmek, kişilere yeteneklerini geliştirme imkanı sunmak.

– Özel eğitim gerektiren bireylere gelişim durumlarına göre yeterlilikleri doğrultusunda okuma yazma öğrenmelerini sağlamak ve yine aynı şekilde bilgi, beceri edinmelerini sağlamak,

– Yaşlı kişilerin sosyal ve ekonomik hayatta yer alması için eğitim çalışmaları yapmaktır.

Yaygın Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünün Görevleri

– Merkezlerin öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yapmak.

– Bakanlık ile diğer kurumlardaki iletişim ve iş birliğinin devamlı olarak yürütülmesini sağlamak.

– Merkezlerin eğitim, öğretim, yönetim, bütçe etkinlikleri ile ilgili belgelerin süresi içinde Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak.

– Merkezde ihtiyaç duyulan materyallerin sağlanması ve dağıtımı yönünde gerekli önlemleri almak.

– Belirli aralıklarla merkez ve kurs yerlerinin rehberlik ve denetim çalışmalarını yapmak.

– Merkezlerce yapılan hizmetlerin il genelinde bütünlük çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

– İlçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu toplantılarına katılıp çalışmaları takip etmek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz