Rus Edebiyatı Nedir? Rus Edebiyatı Yazarları
 1. yüzyılda Rusların Hristiyanlığı benimsemesiyle birlikte Rus edebiyatı yazılı edebiyatta ilk örneklerini vermeye başlamıştır. Başlangıç için dini eserler üretilmiş ve yeni benimsenen dinin halk arasında daha iyi anlaşılabilmesi için başka dillerden çeviriler yapılmıştır. Aynı zamanda yeni dinle beraber halkın oku yazarlığında da büyük oranda artış olmuştur.

En başarılı örnekler ilk olarak öykü alanında verilmeye başlamıştır. İlk başarılı öykülerin ortaya çıkması 18. Yüzyılı bulmuştur. İlerleyen süreçlerde Batı etkileşimleriyle ilk başarılı şiirler de yazılmıştır. Daha sonra oldukça hızlı bir şekilde gelişim göstermiş ve günümüze kadar olan süreçte pek çok başarılı eser ortaya çıkmıştır.

Farklı zamanlarda ve koşullarda gelişimini sürdüren Rus edebiyatı 5 farklı döneme ayrılmıştır. Eski Çağ, Klasik Dönem, Romantik Dönem, Realist Dönem ve 20. Yüzyıl dönemleri, bu edebiyatın şekillenmesini gözler önüne sermiştir. Her dönemde farklı akımlardan etkilenilmiş ve farklı türden eserler verilmiştir.

1917 yılında Rusya’da yaşanan devrimin ardından sosyo-kültürel alanda pek çok değişikliğin olması edebiyatı da büyük oranda etkilemiştir. Devrimle beraber Rus aydınları kendi aralarında fikir ayrılığına düşmüştür. Yeni düzeni destekleyenler, eski düzeni destekleyenler, yeni düzene karşı kararsız olanlar ve göç edenler bu farklı görüşlerini eserlerine yansıtmışlardır.

 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra ise Rus halkında ulus bilinci oluşmuş ve bu da büyük oranda edebi eserlerine yansımıştır. Sosyo psikolojik alanı güçlendirmek amacıyla halı bilinçlendirmek ve birlik halinde bulunmak amacıyla şiir ve romanlar yazılmıştır.
 2. yüzyılda altın çağını yaşamış olan bu edebiyat, önceki dönemlerin birikimi ve kültürel etkisiyle birlikte olgunlaşma dönemine girmiştir. Bu dönemde oldukça verimli ve önemli ererler üretilmiştir. Bu dönemde roman alanında büyük gelişmeler yaşanmış ve pek çok önemli roman yazılmıştır.

Rus Edebiyatı Genel Özellikleri

Rus Edebiyatı her toplumda olduğu gibi sözlü ve yazılı edebiyat dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözlü edebiyat döneminin en önemli ürünü İgor Destanı olarak kabul edilir. Yazılı edebiyat döneminin ise özellikle 19. Yüzyıl sonrasında pek çok önemli ve dünya genelinde tanınmış eserleri mevcuttur.

18.yüzyıl denince akla ilk gelen aydınlanma kelimesi olmalıdır. Bu dönemde her alanda pek çok aydınlanma fikirleri ortaya çıkmıştır. Daha çok kültürel anlamda bir bilgi birikimi ve gelişme görülmektedir. Bilimsel düşünce sanat alanında kendini göstermiş ve bu şekilde eserler yazılmıştır.

Trajedi yazarlarının pek çoğunun amacı felsefi tezler ortaya çıkarmaktır. Komedi ve drama türleri gelişmiştir. Avrupa kültürüne ilgi artmış ve etkileşim sağlanmıştır. 18. Yüzyılın sonlarına doğru romantizm ve realizme zemin hazırlanmıştır. Yaşanan siyasi, sosyal ve ahlaki sorunlardan Rus edebiyatı oldukça etkilenmiştir.

Rus Edebiyatı Genel Özellikleri

Rus halkı Avrupa ile olan etkileşimle beraber Fransızca öğrenmiş, pek çok Avrupa diline ve edebiyatına ilgi duymuştur. Bu da başka dillerde çeviriler yapılmasına katkı sağlamış ve siyasi olaylardan ötürü de gazete yazıları oldukça önem kazanmıştır.

 1. yüzyılda ise şiirler artık Rus halkının olmazsa olmazı haline gelmiştir. Şairler dönemin ihtiyaçlarına göre kendi fikirlerini şiirlerinde yansıtıyorlar ve oldukça beğeniliyorlardı. Bu dönemde romanlar ise İngiliz edebiyatının etkisiyle yazılmaktaydı. Eleştiri de barındıran gerçekçi türde romanlar yazılıyor ve halkın beğenisine sunuluyordu.
 2. yüzyılda Rus edebiyatı gümüş çağını yaşamaya başlamıştır. Tıpkı altın çağda olduğu gibi verimli bir dönem olmuş ve pek çok önemli eser üretilmiştir. Sembolizm ve fütürizm gibi akımlar oluşmaya başlamış ve bu akımların etkisinde ürünler oluşmaya başlamıştır.

Rus Edebiyatı En İyi Romanları

Rus Edebiyatı En İyi Romanları

Rus edebiyatı en iyi romanları dönemlerinin özelliklerini taşıyan, etkilendikleri akımların gerekliliklerini barındıran romanlardır. Romantik, realist ve klasik unsurlar taşıyan pek çok roman bulunmaktadır. Romaların en iyi nitelikte olmasının sebebi akımlarını ve dönemin Rusya’sını en iyi şekilde temsil etmelerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak en tanınmış ve başarılı romanlar şunlardır;

 • Yüzbaşının kızı
 • Ölü Canlar
 • Palto (Öykü)
 • Babalar ve Oğullar
 • Ana
 • Martı
 • İnsancıklar
 • Suç ve Ceza
 • Yeraltından Notlar
 • Savaş ve Barış
 • Anna Karenina

Rus Edebiyatı Yazarları

Rus Edebiyatı Yazarları

Her ne kadar farklı dönemler ve büyük değişimler geçirmiş bir edebiyat olsa da, her anlamda dünyaca ünlü pek çok yazar çıkmıştır. Rus edebiyatı yazarları farklı dönemlerde ele alınması daha doğru olacaktır.

Rus edebiyatı kurucusu sayılan Aleksandre Puşkin, romanlarında Rus toplum yapısını gözler önüne sermektedir. Halkın yerel yaşantısını ve Rus halkının genel özelliklerini eserlerinde başarılı bir biçimde yansıtmıştır. İnsan ve toplum ilişkisi, toplumun yozlaşması, insanların bencilliği romanlarında işlediği en önemli unsurlardır. İsyankar bulunan şiirleri nedeniyle sürgüne gönderilmiştir.

Gogol, ise yine toplumun yozlaşmasını, insanların kötüleşmesini eserlerinde bir eleştiri niteliğinde göstermiştir. Bu durumun en başarılı yansıtıldığı eseri Ölü Canlar’dır. Mizahi unsurları romanlarında işlemiş olan sanatçı realizm akımının en önemli temsilcilerindendir.

Dostoyevski ise, toplum yapısından çok bireye odaklanmış ve romanlarında bireyin iç dünyasından bahsetmiştir. Oldukça başarılı bir gözlemci olan Dostoyevski, romanlarında psikolojik tahlil konusunu ustalıkla sergilemiştir. Dine ve geleneklerine bağlı olan yazarın en tanınmış romanı “Suç ve Ceza” olarak bilinmektedir.

Bir diğer önemli sanatçı olan Tolstoy, daha çok köylü ve köylü yaşantısını anlatmıştır. Aynı zamanda bir filozof ve eğitimcidir. Avrupa eğitim sistemini inceleyerek örnek almıştır. Dünyaca tanınan ünlü romanı “Savaş ve Barış” oldukça beğenilmiş ve yazarın ünlenmesine katkı sağlamıştır.

Rus devrimini en iyi yansıtan romanlardan biri olan “Ana” ile tanınan Maksim Gorki, en önemli Rus edebiyatı temsilcilerindendir. Daha çok toplumcu gerçekçi romanlar yazmıştır. Rusya’da yaşanan toplumsal olayları, yoksulluk ve çaresizlik gibi olayları kendi çocukluk ve gencik yıllarını örnek alarak yazmıştır.

Anton Çehov, modern tarzda durum öyküsünün temsilcisidir. Onun ismiyle anılan “Çehov Tarzı” öyküler durum öyküleridir. En bilinen öyküsü “Palto” olan yazar dünya çapında tanınmış ve başarılı bir yazardır.

Rus edebiyatı yazarları arasından biri olan Turgenyev, realist Rus romanının kurucuları arasındadır. Pek çok kez diğer Rus aydınları tarafından eleştirilere maruz kalmıştır. Güncel ve siyasi olayları romanlarında işlemiştir. Romanlarında kuşak çatışmaları ve aydın köylü çatışmalarını işlemiştir. Bu konuda en başarılı eseri “Babalar ve Oğullar” romanıdır.

Dilerseniz Türk Edebiyatının Unutulmaz 10 Şairi konumuza da göz atabilirsiniz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz