Kullanım Koşulları

www.okulsayfam.com internet sitesi içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, kullanıcılarını kurs hizmeti sunmayı hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, kiralayamaz, postalayamaz, iletemez, dağıtamaz, yeniden yayımlayamaz ya da başka bir bilgisayara hiçbir format altında yükleyemezsiniz. Bahsi geçen izinsiz faaliyeti gerçekleştirdiğiniz takdirde  5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince hukuken sorumluluk altına girersiniz.

Okulsayfam.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Okulsayfam.com web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Okulsayfam.com web sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Okulsayfam.com yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Okulsayfam.com web sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, web sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Okulsayfam.com logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Okulsayfam.com dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Okulsayfam.com sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Okulsayfam.com’un hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu web sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Okulsayfam.com, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Okulsayfam.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Okulsayfam.com tarafından garanti edilmemektedir.

Okulsayfam.com web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Okulsayfam.com’un hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Ayrıca yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Okulsayfam.com hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Okulsayfam.com web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir.