Kapitalizm, ekonomiye devlet müdahalesinin sınırlandırıldığı, ekonomik sistemin özel girişimlerin elinde olduğu bir ekonomik sistemdir. Kapitalizm hakkında bilinmesi gereken en temel noktalar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Kapitalist sistemde üretim araçları özel mülkiyetin elindedir.
  • Üretim planı bireyler tarafından yapılmakta ve onların kararları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
  • Ekonomik faaliyetler kar elde etmek için gerçekleştirilmektedir.
  • Piyasaya devletin sınırlı müdahalesi bulunmaktadır. Bu nedenle de piyasaya aktörleri için serbest rekabet ortamı bulunmaktadır. Rekabete dayalı bir sistem olması yenilikçi olması anlamına da gelmektedir. Çünkü rekabet içerisinde bireyler ve şirketler yenilikler yaparak rekabet edebilmeye uğraşmaktadır.
  • Sistem arz – talep mekanizması ile işlemektedir. Piyasada fiyat belirlemesi arz talep dengesi içerisinde belirlenmektedir. Üretim miktarı ile satış fiyatının birbirini dengelemesi amaçlanmaktadır.
  • Ekonomik açıdan bireysel özgürlük ön plandadır. Bireyler yatırım, alım – satım gibi faaliyetleri kendi kararları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Neo kapitalizm ise kapitalist sistemin çeşitli unsurlarının diğer ekonomik sistemlerle entegre edildiği bir kapitalizm türüdür. Temel amacı aşırılıkların düzeltilmesidir. Bu doğrultuda iyi çalışma koşulları, düşük enflasyon ve ekonomik büyüme arasında bir denge kurulması istenmektedir. Kapitalizm çeşitleri arasında yeni ortaya çıkan ekonomik sistemlerden birisidir. II. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte ortaya çıkmıştır.

Neo Kapitalizm Özellikleri

Neo kapitalizmin temel özelikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Hızlandırılmış Teknoloji İnovasyon Oranı
  • Sabit Sermayenin Ömrünün Kısaltılması
  • Artan Üretim Hacmi

Neo kapitalizm sistemi, hızlı ve maksimum kar elde etmek üzerine kurulu bir sistemdir. Bu nedenle de esnek örgütlenme anlayışına dayanmakta ve temel özelliklerini bu prensip çerçevesinde belirlemektedir.

Neo Kapitalizmin Tarihçesi

Neo kapitalizm tarihi kökeni incelendiğinde, sistemin ortaya çıkışının 1950’li yıllara dayandığı görülmektedir. Terimin ilk kullanımı Belçika’da Leo Michielsen ve Andre Gorz başta olmak üzere solcu yazarlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Terimin yerleşmesi ise 1970 yılında Michael Miller tarafından kullanılmasıyla olmuştur. Miller terimi kullanarak sosyal yardım, seçici devlet müdahalesi ve geniş kapsamlı özel girişimlerin entegre oluşunu ifade etmiştir. Neo kapitalizm sisteminin genel amacı olan kapitalist sistem ve diğer ekonomik sistemlerin entegrasyonu için kullanılmasıyla terim popüler hale gelmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz