Sistem; bir kuram, yöntem ya da yaklaşımdır. Sistem, birbiriyle ilişkili bir takım küçük parçalardan oluşan, fakat kendisi de daha büyük bir sistemin parçası olarak işlevde bulunan bütündür. Sistemin dışında kalanlar, sistemin çevresini oluşturmaktadır. Sistemler; organik, mekanik ve toplumsal olarak sınıflanabilir. Canlı bir organizma organik sisteme, otomobil mekanik sisteme ve üniversite de toplumsal sisteme örnek olarak gösterilebilir. Bütün sistemlerin alt ve üst sistemleri vardır. Alt sistem, bir sistemi meydana getiren, birbiriyle ilişkili, birbirine bağımlı parçalar olarak tanımlanmaktadır.

Her sistemin bağlı olduğu daha büyük sistemlere de üst sistem denmektedir. Buna göre, okulun üst sistemi Milli Eğitim Bakanlığı, alt sistemi de sınıftır. Sistemlerin etkili olabilmesi ve verimli çalışabilmesi başka sistemlerle birlikte iyi işleyen bir ilişkiye ve alt sistemlerin iyi çalışmasına bağlıdır.
Sistem Çeşitleri
Sistemler farklı kriterlere göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlar;

Parça-Bütün İlişkilerine Dayanan Sistem Yaklaşımı: Bu yaklaşımda sistem, birbiriyle

etkileşim içindeki parçaların oluşturduğu bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Sibernetik Görüşüne Ağırlık Veren Sistem Yaklaşımı: Buna göre, sistem belirli bir girdiyi çıktıya dönüştüren bir süreçtir.

 Diyalektik Sistem Yaklaşımı: Bu yaklaşımda iç çelişkisi olan her şey bir sistemdir.

Daha geniş bir açıklamaya göre ise sistemler açık, kapalı ve yarı açık olarak üçe ayrılır:

 Açık Sistem: Açık sistem, girdi, çıktı, işlem ve dönüt’ten oluşur. Bunun sonucunda da bir amacı gerçekleştirmek için örgütlenip uygulamaya konulan ve uygulama sonuçlarına göre yeniden düzenlenen bir sistemdir. Eğitim açık bir sistemdir. Açık sistem içinde yer alan ögeler, girdiler, işlemler, çıktılar ve dönüt olmak üzere dörde ayrılır:

Girdiler: Sistemin amacına ulaşmak için dışarıdan alınan ve gerekli olan her tür malzemedir.

İşlemler: Sistemin girdilerinin, amaca göre işlendiği, yeniden oluşturulduğu yani istenen ürün haline getirildiği bölüm işlemlerdir.

Çıktılar: İşlemler gerçekleştikten sonra oluşan ürünlerin hepsi sistemin çıktılarını oluşturur.

Dönüt: Sistemin amacının gerçekleşme durumuna göre sistemin işleyip işlemediğini, işlemeyenlerin neler olduğunu, bunun nasıl çözüleceğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Yarı Açık Olan Sistem: Bu sistemde; işlemler, girdiler ve çıktılar bulunur ancak yeterli ve sürekli olan dönüt bulunmamaktadır. Bundan dolayı da sistemin amacını gerçekleştirip gerçekleştirmediği, aksaklıkların nerelerden kaynaklandığı bilinememekte ve buna dair önlemler alınamamaktadır. Bu da sistemin ya düzensiz büyümesine ya da küçülmesine ama her iki durumda da bozulmasına ve bir süre sonra da ölmesine yol açabilir.

Kapalı Sistem: Elinde yeterli girdisi, çıktısı ve dönütü olmayan sistemlere kapalı sistem denir. Örneğin istenilen düzeyde kayıt alamayan ya da istenilen sayıda mezun çıkaramayan bir okul, kapalı sisteme örnek olarak verilebilir. Kapalı sistem, çevresi ile etkileşimi olmayan bir sistemdir. Kapalı sistemlerde bir başıboşluk vardır ve sistem bir süre sonra da bozulup ortadan kalkar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz